- OUDERS -

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap betekent voor ouders en personeelsleden: praten en meedenken over het schoolbeleid. De MR van Het Simmelink bestaat uit twee geledingen:
Twee vertegenwoordigers van de ouders: Robbert van Veldhuizen en Suzan de Jong.
Twee vertegenwoordigers van het personeel: Marit Leferink en Milou Reijrink.

De MR heeft twee soorten rechten, het instemmingsrecht en het adviesrecht. Denk bij het adviesrecht aan de vakantieregeling, de toelating van leerlingen, wijzigingen in de schoolorganisatie en het vaststellen van het schoolwerkplan en schoolreglement.

Voorbeelden van instemmingbevoegdheid zijn het instemmen met de veranderingen in het schoolplan, verandering van grondslag of doelstelling van de werkzaamheden van de school. De MR vergadert zo’n 5 à 6 keer per jaar op school en deze vergaderingen zijn deels openbaar. Voor meer informatie klik hier

Mocht u vragen hebben of zaken willen inbrengen? Spreek gerust één van ons aan of neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vergaderdata schooljaar 2022-2023:
Data volgen nog...

Ouderraad (OR)

De Ouderraad van IKC Het Simmelink bestaat uit een leuke groep ouders. Samen organiseren zij verschillende activiteiten voor de kinderen. Voor elke activiteit is er een commissie die de organisatie van die activiteit op zich nemen. In deze commissies zitten 2-3 OR-leden en veelal 1-2 leerkrachten.

De OR organiseert onder andere de Simmelinkdag, Halloween, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, maar ook de schoolfotograaf, de Avond4daagse en het schoolreisje. Daarnaast zijn wij betrokken bij de Koningsspelen en de afsluitende musical van groep 8.

Deze activiteiten kunnen wij organiseren met behulp van de vrijwillige ouderbijdrage. De OR beheert dit en besteedt het uitsluitend aan de te organiseren activiteiten of voor attributen die bedoeld zijn voor de kinderen. Jaarlijks is er een kascontrole en wordt er een jaarverslag gemaakt. Zo geven wij inzicht in de besteding van het geld en de resultaten van de activiteiten.

Alle leden van de OR hebben ten minste 1 kind op school. Zij nemen deel in de OR op volledig vrijwillige basis. Het voordeel als lid is de betrokkenheid bij de school en de positieve bijdrage in en de aanwezigheid bij de activiteiten. Er zijn per jaar ongeveer 6 overleggen waarin de gehele OR aanwezig is. Tijdens deze overleggen is er aandacht voor de activiteiten, zowel bij de organisatie als voor de evaluatie.

Jaarlijks zijn er kleine wisselingen in de samenstelling van de OR. Hiermee houden we de OR vernieuwend en betrokken. Daarnaast is er door ‘nieuwe’ ouders te betrekken continuïteit en een goede afspiegeling over de verschillende jaargroepen.

Meer weten?
>>> Download of bekijk onze schoolgids 

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.