- ALGEMENE INFO -

'SPELEND EN LEREND ONTWIKKELEN
IN EEN VEILIGE OMGEVING'

Dit zijn wij

De kinderen op Het Simmelink worden begeleid door een team van twaalf leraren en twee onderwijsassistenten. Onze huidige school heeft een centrale hal met daar omheen negen plezierige lokalen en de ruimte voor kinderopvang. Daarnaast hebben we een teamkamer, een ruimte voor de interne begeleider en een directiekamer. De hal wordt voor allerlei activiteiten gebruikt; van vieringen tot aan handenarbeid en van het maken van werkstukken tot aan ouderavonden.

Nieuwbouw

De deuren van onze nieuwe school (in het hart van de wijk Het Simmelink) openen naar verwachting in augustus 2022. Het wordt een inspirerende omgeving voor leerlingen, medewerkers en omwonenden; een plek waar initiatieven ontstaan en waar samen gespeeld, geleerd en gesport zal worden. ‘Het Simmelink 2.0’ wordt onderdeel van een energieneutraal IKC met daarin nog een buitenschoolse opvang, kinderopvang en een prachtige gymzaal van ruim 250 m2. Daarnaast krijgt het IKC avontuurlijke speelpleinen met onder meer groene zones, moestuintjes, zandbakken en sport- en spelactiviteiten. Het gebouw als geheel krijgt een zeer open en uitnodigende uitstraling.

>> Bekijk hier het laatste nieuws over de nieuwbouw

Missie

Bij Het Simmelink besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We zijn een kindvriendelijke school, waarbij een goede omgang van leraren met leerlingen en omgekeerd, de omgang tussen de leerlingen onderling en de omgang met de ouders, onze speciale aandacht heeft. Wij willen ieder kind zo breed mogelijk laten ontwikkelen en wij willen het kind op een zo hoog mogelijk kennisniveau brengen. Wij bieden zogezegd onderwijs op maat; ieder kind is uniek en heeft eigen onderwijsbehoeften om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Meer weten?
>>> Download of bekijk onze schoolgids 

Identiteit

Op onze school zien wij kinderen, collega’s en ouders allereerst als waardevol medemens en dus hebben wij oog en oor voor elkaar. Onze school is een gemeenschap. We leren met en van elkaar, komen voor elkaar op, kunnen een stapje opzij doen voor de ander en zijn verdraagzaam. Verschillen mogen er zijn. Er is ruimte voor verschillende karakters, ideeën, achtergronden, talenten en manieren om je te ontwikkelen. We willen bijdragen aan een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld. We werken vanuit een positief, optimistisch mens- en wereldbeeld. We hebben vertrouwen in kinderen en in elkaar en zijn vergevingsgezind.

Organisatie van onderwijs

Op onze school is er elk schooljaar een formatieplan, afgestemd op kinderen en leerkrachten. We sluiten aan bij de ontwikkeling van de kinderen en werken met twee leerteams. Leerlingen krijgen instructies in een andere jaargroep en er zijn niveau- en tempoverschillen tussen kinderen van dezelfde leeftijd. Op de middagen staat meervoudige intelligentie en VierKeerWijzer (wereldoriëntatie) centraal. De kinderen zijn verdeeld over Leerteam 1 (groep 1,2 en 3), Leerteam 2A (groep 4,5 en 6) en Leerteam 2B (groep 7 en 8).

Passend Onderwijs

Op Het Simmelink willen wij de kinderen passend onderwijzen. Dit betekent concreet: onderwijs op maat voor ieder kind. Een kind heeft ondersteuning en aandacht nodig en soms heeft een kind éxtra ondersteuning nodig. Specifieke leer- en/of gedragsmoeilijkheden proberen wij dan ook vroegtijdig op te sporen. Dit kan zijn door observatie en signalering van groepsleerkrachten, ouders, schoolarts of logopedist. De groepsleerkracht helpt het kind zo goed mogelijk en heeft regelmatig contact met de ouders. Het zorgteam ondersteunt de groepsleerkracht.

Betrokkenheid ouders en ouderactiviteiten

De hulp en inzet van ouders op onze school is onmisbaar geworden en betrokkenheid vanuit de ouders wordt dan ook zeer gewaardeerd. Veel zaken worden in samenwerking met de ouderraad georganiseerd. Ouders kunnen zich voor allerlei taken en (buiten)schoolse activiteiten opgeven door aan het begin van het schooljaar een activiteitenlijst voor ouderhulp in te vullen. Zo ontstaan er diverse groepen die assistentie verlenen bij bijvoorbeeld begeleiding bij sport en vervoer bij excursies.